Boris Alberty

Bakalářská práce

Vývoj zamestnanosti vo vybranom regióne

The development of employment in the selected region
Abstract:
Bachelor thesis deals with the issue of employment in the district Detva in the time series. Defines the terms of employment, the labor market. Discusses methods for the detection and reporting of employment and factors influencing its development. Analyzes the evolution of employment in the selected region and highlights the circumstances that led to the development. In conclusion this thesis presents …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zamestnanosti v okrese Detva, v časovom rade. Definuje pojmy ako zamestnanosť, trh práce. Rozoberá metódy zisťovania a vykazovania zamestnanosti a faktory ovplyvňujúce jej vývoj. Analyzuje vývoj zamestnanosti vo vybranom regióne a poukazuje na okolnosti, ktoré k vývoju viedli. V závere táto práca predkladá výsledky z analytickej časti práce, návrhy a prognózy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Eugen Valach, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Paľa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře