Veronika Muchová

Bakalářská práce

Operační program Životní prostředí a jeho využití ve městě Vsetín

Operational Programme Environment and Its Use in the Town of Vsetín
Anotace:
Cílem bakalářské práce byla analýza města Vsetín a zhodnocení vybraných projektů, které byly od začátku programovacího období 2007–2013 realizovány na území města Vsetín v rámci Operačního programu Životní prostředí. Práce je rozdělena do tří částí. Druhá kapitola charakterizuje politiku hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, jednotlivé operační programy ČR a konkrétně popisuje Operační …více
Abstract:
The aim of the bachelor work was analysis of Town of Vsetín and evaluation of selected projects that were implemented from the beginning of the programme period 2007–2013 in the area of the Town of Vsetín through the Operational Programme Environment. The work is divided into three parts. The first chapter characterizes the Economic and Social Cohesion Policy of the European Union, individual operational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Milena Medková
  • Oponent: Ivana Tesaříková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava