Bc. Anna Burdová

Diplomová práce

Sexuální výchova žáků s poruchami autistického spektra v základní škole

Sex Education in Pupils with Autism Spectrum Disorders in an Elementary School
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zmapování možností výuky sexuální výchovy ve vzdělávacím procesu základní školy v inkluzivním prostředí. První kapitola vymezuje definici lidské sexuality a její pojetí v různých vývojových fázích, úlohu sexuální výchovy v životě jedince a její působení v rodině a problematiku sexuality v životě jedinců s poruchami autistického spektra. V druhé kapitole jsou definovány …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on mapping the possibilities of teaching sexual education through out school process in elementary school. The first theoretical part outlines the definition of human sexuality and its course and content throughout the different life periods, its sexual education as a part of human life, its family role and dificulties of sexual education of children with autism spectrum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta