Mgr. Michal Šašek

Master's thesis

Společné řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže při přezkumu zadávání veřejných zakázek

Joint Proceedings Before the Office for the Protection of Competition in the Review of Public Procurement
Abstract:
Diplomová práce se zabývá institutem společného řízení dle správního řádu, se zaměřením na praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při přezkumu veřejných zakázek. V práci se autor věnuje vymezení podmínek spojení řízení a též odhaluje předlohu úpravy tohoto institutu včetně historických souvislostí. Hlavní pozornost práce je zaměřena zejména na situaci, kdy dochází ke spojení řízení zahájeného …more
Abstract:
The thesis is devoted to the joint procedure according to the Code of Administrative Procedure focusing on the praxis of the Office for the Protection of Competition during the review of the award of public procurement. The author of this thesis applies to specification of conditions to join various procedures together and also detects the model of the regulation including the historical context. Priority …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2020
  • Supervisor: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta