Jana BĚLOHLÁVKOVÁ

Bachelor's thesis

Problémy a strategie maloobchodu ve venkovských obcích

Problems and strategies of rural retail
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřená na maloobchodní prodejnu potravinářského a nepotravinářského zboží denní potřeby v obci Točník a na nákupní možnosti a preference obyvatel této obce. Nejprve je čtenář seznámen se základními pojmy (spotřebitel, zákazník, nákupní a spotřební chování, obchodní vybavenost a její druhy). Následně je charakterizován obchod jako takový, dále jeho členění, maloobchod a marketing …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the shopping possibilities and preferences of inhabitants of Točník and local retail store selling food and non-food goods of daily usage. First, the reader is introduced to the basic terms accociated with this bachelor thesis (consumer, customer, shopping and consumer behavior, shopping facilities and its types). Subsequently the thesis continues with the introduction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Petr Cimler, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BĚLOHLÁVKOVÁ, Jana. Problémy a strategie maloobchodu ve venkovských obcích. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/