Lucie Karlíková

Bakalářská práce

Preference značky v rámci nákupního rozhodování u generace Z

Influence of Brand Name on Consumer Decision Making of the Generation Z
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nákupním chováním u generace Z. Cílem této práce je analyzovat, jak mladí lidé ve věku 15-24 let vnímají značku Starbucks a jakou roli hraje cena při nákupním procesu. Tato práce si dává za cíl také zjistit, zda tuto značku považují za exkluzivní a jaké faktory ovlivňují nejvíce nákupní proces. V teoretické části jsou vymezeny pojmy, jako jsou generace Z, značka a její …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with consumers' decision making of the generation Z. The aim of the thesis is to analyse the attitude of the Gen Z towards the Starbucks brand. The thesis aims to explore if the Gen Z consider the brand to be exclusive as well as to identify the major factors influencing the consumers' decision making. The theoretical part defines the concepts such as Generation Z, brand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Karlíková, Lucie. Preference značky v rámci nákupního rozhodování u generace Z. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe