Jana BĚLOHLÁVKOVÁ

Bakalářská práce

Problémy a strategie maloobchodu ve venkovských obcích

Problems and strategies of rural retail
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřená na maloobchodní prodejnu potravinářského a nepotravinářského zboží denní potřeby v obci Točník a na nákupní možnosti a preference obyvatel této obce. Nejprve je čtenář seznámen se základními pojmy (spotřebitel, zákazník, nákupní a spotřební chování, obchodní vybavenost a její druhy). Následně je charakterizován obchod jako takový, dále jeho členění, maloobchod a marketing …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the shopping possibilities and preferences of inhabitants of Točník and local retail store selling food and non-food goods of daily usage. First, the reader is introduced to the basic terms accociated with this bachelor thesis (consumer, customer, shopping and consumer behavior, shopping facilities and its types). Subsequently the thesis continues with the introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Petr Cimler, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BĚLOHLÁVKOVÁ, Jana. Problémy a strategie maloobchodu ve venkovských obcích. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/