Nina BEDNARZOVÁ

Bachelor's thesis

Zkušenosti žen s domácím porodem

Women´s experience of homebirth
Abstract:
Cíl: Cílem práce bylo popsat zkušenosti žen s domácím porodem, zjistit, které faktory ovlivnily jejich rozhodnutí pro domácí porod, a zároveň zmapovat období před a po domácím porodu. Metodika: Průzkum byl proveden kvalitativní metodou, která pracuje s malým počtem respondentů. Tato metoda umožňuje lépe porozumět subjektivnímu prožívání jednotlivých respondentů v rámci řešené problematiky. Soubor tvořilo …more
Abstract:
Aim: The aim of the bachelor thesis was to describe women´s experience of homebirth, to find out what led them to the decision to give birth at home and to describe the period before and after the homebirth. Methodology: The qualitative research was carried out, working with a small group of respondents. This method allows better understanding of the respondent´s experience within the discussed topic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petra Kramná

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BEDNARZOVÁ, Nina. Zkušenosti žen s domácím porodem. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta