Barbora Dziaková

Bakalářská práce

User Experience (UX) aplikácií pre mobilné zariadenia

User Experience (UX) aplikací pro mobilní zařízení
Anotace:
Tato práce ukazuje optimalizaci UX jako strategii použivatelnou k dosáhnutí byznys cílů aplikace ne jen při jejím samotném návrhu, ale v celém životním cyklu. Je možné ji testovat a měřit, díky čemuž je možné odhalit nedostatky a problémy v jakékoli fázi vývoje a hodnotit dopady snažení zkvalitňovat aplikaci v dlouhodobém časovém horizontu. V této oblasti je k dispozici vícero nástrojů, jejichž vlastnosti …více
Abstract:
This thesis focuses on the subject of User Experience (UX) in the context of mobile applications. It shows the strategy of optimization of the UX as valid to achieve the business objectives of applications, not only in the phase of design and development, but also throughout the whole life cycle. UX can be tested and measured, making it possible to detect deficiencies and problems at any stage of development …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá problematikou UX v kontexte mobilných aplikácií. Ukazuje UX ako stratégiu použiteľnú k dosiahnutiu biznis cieľov aplikácie, nie len pri jej samotnom návrhu, ale v celom životnom cykle. Je možné ju testovať a merať, vďaka čomu je možné odhaliť nedostatky a problémy v akejkoľvek fáze vývoja a hodnotiť dopady snažení skvalitňovať aplikáciu v dlhodobom časovom horizonte. V tejto oblasti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Michal Doležel
  • Oponent: Alena Buchalcevová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67348