Bc. Veronika Vanerová

Master's thesis

Audiovizuální překlad humoru v současných francouzských komediích

Audiovisual Translation of Humour in Contemporary French Comedies
Abstract:
Tato diplomová práce z oblasti audiovizuálního (AV) překladu se zaměřuje na problematiku překladu humoru v současných francouzských komediích. Cílem práce je zjistit, jaké strategie volí překladatelé titulků a dialogových listin pro dabing, aby zachovali humorný efekt původního díla, a zda se tyto strategie v obou typech překladu liší. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž v …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of audiovisual translation (AVT) with a focus on translation of humour in contemporary French comedies. The main goal is to find out which strategies do subtitling and dubbing translators opt for to respect the humorous effect of the original work and if it varies depending on the type of translation. The paper is divided into two parts: practical and theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2020
  • Supervisor: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jan Seidl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta