Bc. Petra Hromadová

Diplomová práce

Traducción del humor en los géneros audiovisuales: estudio comparativo de la serie Cómo conocí a vuestra madre

Translation of humour in audiovisual genres: comparative study of TV series How I Met Your Mother
Abstract:
This diploma thesis focuses on the analysis of translation strategies used in the dubbing process of the American TV comedy series How I Met Your Mother. It studies the strategies and its influence on the final humoristic effect in the Czech, European Spanish and Latin-American Spanish translations of the selected episodes from this series. The first part is dedicated to problematics of the audiovisual …více
Abstract:
Předmětem diplomové práce je analýza překladatelských strategií, jež byly použity během tvorby dabingu amerického komediálního seriálu „Jak jsem poznal vaši matku“. Na vybraných epizodách seriálu zkoumá jednotlivé strategie a jejich vliv na konečný humoristický efekt v dabingu do češtiny, do evropské a do latinskoamerické španělštiny. Teoretická část se věnuje problematice audiovizuálního překladu …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milada Malá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství španělského jazyka