Bc. Veronika Vanerová

Master's thesis

Audiovizuální překlad humoru v současných francouzských komediích

Audiovisual Translation of Humour in Contemporary French Comedies
Anotácia:
Tato diplomová práce z oblasti audiovizuálního (AV) překladu se zaměřuje na problematiku překladu humoru v současných francouzských komediích. Cílem práce je zjistit, jaké strategie volí překladatelé titulků a dialogových listin pro dabing, aby zachovali humorný efekt původního díla, a zda se tyto strategie v obou typech překladu liší. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž v …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of audiovisual translation (AVT) with a focus on translation of humour in contemporary French comedies. The main goal is to find out which strategies do subtitling and dubbing translators opt for to respect the humorous effect of the original work and if it varies depending on the type of translation. The paper is divided into two parts: practical and theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedúci: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Seidl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta