Bc. Michal Simandl

Diplomová práce

Situace sociálně znevýhodněných žáků v oblasti Brno-střed a Brno-sever

Situation of socially disadvantaged pupils in the area Brno-centre and Brno-north
Anotace:
Diplomová práce „Situace sociálně znevýhodněných žáků v oblasti Brno-střed a Brno-sever“ se zabývá problematikou dětí, jejichž socializace a vzdělávání jsou negativně ovlivněny sociálním prostředím, ve kterém se nacházejí. Jsou to děti, pocházející z oblasti brněnského ghetta, známého pod názvem „brněnský Bronx“. Teoretická část mapuje obecně problematiku Romů, historii i současnost romského obyvatelstva …více
Abstract:
The diploma thesis „Situation of socially disadvantaged pupils in the area Brno-centre and Brno-north“deals with problems of children, originate from socially deprived environment. This children lives in the area, known by the name of „Brněnský Bronx“. The theoretical part discusses general problems of the Roma history and present situation of the Roma population in Brno, the specification of the location …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta