Mgr. Veronika Malá

Rigorózní práce

Sociální pásmová nemoc: nesoulad biologického a sociálního času

Social jetlag: misalignment of biological and social time
Anotace:
Mnoho osob v naší společnosti je nuceno posouvat svůj časový rozvrh spánku a bdění v pracovním týdnu až o několik hodin oproti volným dnům. Tuto časovou diskrepanci mezi volnými a pracovními dny lze přirovnat k pásmové nemoci, která vzniká při přeletu několika časových pásem letadlem, přičemž nejvíce jsou tímto jevem ohroženy osoby mající pozdní diurnální preferenci. Protože je tento posun vyvolán …více
Abstract:
Social (e.g. school and work) schedules interfere considerably with individual sleep preferences in majority of the population, especially in late chronotypes. Individual sleep times often show large differences between work and free days, except for extreme early types. The discrepancy between work and free days, between social and biological time, can be described as “social jetlag.”. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 11. 2019
  • Oponent: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta