Bc. Anna Mikulová

Bakalářská práce

Mediální reprezentace letních olympijských her v Rio de Janeiru v MFD

A Media representation of Rio 2016 Summer Olympic Games in MFD
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je mediální reprezentace letních olympijských her v Rio de Janeiru v publicistických textech českého deníku Mladá fronta Dnes. Vybrané analyzované texty byly zveřejněny v období od 30. ledna do 23.8. 2016 zahrnující poslední fázi příprav do zakončení události. Organizaci olympiády ovlivnila před zahájením epidemie viru zika a ekonomická krize země. Cílem práce je popsat …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is media representation of summer Olympics in the Rio de Janeiro in publicistic texts from czech daily news the "Mladá fronta Dnes". Selected and analysed texts were published in the period from 30th January to 23th August 2016 including the last phase of the event to the termination of the event itself. Organization of Olympics was affected by the epidemy of virus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií