Bc. Václav Gabriel

Bachelor's thesis

Informovanost o podmínkách transplantace orgánů a tkání

Awareness about the conditions of organ and tissue transplantations
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je míra informovanosti o podmínkách transplantace orgánů a tkání. Práce je rozdělena na dvě části, v první, teoretické části, je krátce zmíněna historie transplantací, základní principy a postupy transplantační politiky, podmínky transplantací od žijících a zemřelých dárců, rozdíly mezi opting-out a opting-in, platná legislativní úprava a statistiky transplantací, počtu …more
Abstract:
The topic of this bachelor’s thesis is the awareness about the conditions of organ and tissue transplantations. There are two parts of the thesis: the first part deals with the history, principles and procedures of transplantation policy, the conditions of transplantations from living and dead donors and the difference between opting-out and opting-in. The current legislation and statistic data of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
  • Reader: MUDr. Jan Maláska, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta