Lucie ŠTUMBAUEROVÁ

Bakalářská práce

Vliv rodiny na poruchy chováni dítěte

Family influence on child behavior disorders
Anotace:
V bakalářské práci se nejdříve zaměříme na otázku, co jsou to vlastně poruchy chování a který vědní obor se tím zabývá. Jednotlivé poruchy chování popíšeme a rozdělíme je na agresivní a neagresivní formy. Podíváme se také na vývojovou podmíněnost vzniku těchto poruch. V závěru teoretické části se zaměříme na prevenci vzniku poruch a seznámíme s institucemi, které se tím zabývají. Praktická část se …více
Abstract:
In Bachelor work we will focus first on what are conduct disorder and who science field is engaged . Individual conduct disorder describe and divide them into aggressive and nonaggressive forms. We will also look at cross-development of these disorders. In conclusion, the theoretical part we will focus on preventing of the begining of conduct disorders, and acquainted with the institutions that deal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTUMBAUEROVÁ, Lucie. Vliv rodiny na poruchy chováni dítěte. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp.