Theses 

Primární prevence vzniku zubního kazu u dětí mladšího školního věku – Sandra ŠMÍDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Sandra ŠMÍDOVÁ

Bachelor's thesis

Primární prevence vzniku zubního kazu u dětí mladšího školního věku

Primary dental caries prevention in children of preschool age.

Anotácia: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku prevence vzniku zubního kazu, a to u dětí mladšího školního věku. Cílem práce je zjistit, zda jsou při péči o chrup dětí ve věku 5 až 12 let z Prostějovského regionu dodržovány zásady primární prevence vzniku zubního kazu. Teoretická část pojednává o charakteristice chrupu, patologiích tvrdých zubních tkání a prevenci vzniku zubního kazu. Empirická část prostřednictvím kvantitativní výzkumné strategie zkoumá, které zásady primární prevence vzniku zubního kazu jsou dodržovány u dětí z Prostějovského regionu ve věku 5 až 12 let.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the prevention of dental caries, and for children of primary school age. The aim is to find out whether there are the principles of primary prevention of dental caries in the dental care of children 5-12 years of Prostějovský region. The theoretical part discusses the characteristics of dental patology of dental hard tissues and prevention of dental caries. The empirical part examines through quantitative research examines the strategies that the principles of primary prevention of tooth decay are observed in children from Prostějovský region aged 5-12 years.

Kľúčové slová: mladší školní věk, zubní kaz, primární prevence vzniku zubního kazu

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zverejniť od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jana Majerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠMÍDOVÁ, Sandra. Primární prevence vzniku zubního kazu u dětí mladšího školního věku. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 21:32, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz