Mgr. Martin Kozel

Diplomová práce

Subjekty kolektivního pracovního práva, jejich vznik, změna, případně zánik

Subjects of Collective Labour Law, their Establishment, Change or Termination
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá subjekty kolektivního pracovního práva, zejména z pohledu jejich vzniku a právního postavení. Autor se nejprve snaží definovat kolektivní pracovní právo jako celek, poté se zaměřuje na charakteristiku jednotlivých subjektů. Stěžejní část práce se soustředí na ty subjekty kolektivních pracovněprávních vztahů, které vystupují na straně zaměstnanců. Snaží se poukázat na …více
Abstract:
This master thesis deals with the subjects of the Collective Labour Law, especially deals with their estabilshment and legal position. In the first part author makes efforts to do a definition of the Collective Labour Law as a whole. In the second part he focuses on the characterization of the subjects separately. The main part of this thesis concentrates on subjects, which stand on the party of employees …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta