Tereza Košárková

Bakalářská práce

Sociální percepce osob se specifickým vzhledem v rámci zaměstnaneckého poměru v sociálních službách

Social Perception of People with a Specific Appearance Related to Employment in Social Services
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří se od majority odlišují svým vzhledem. Zaměřujeme se zde na tetování a dredy. Teoretickou část tvoří 3 kapitoly. Nejprve vymezujeme základní pojmy ze sociální psychologie sou-visející s našim tématem - sociální percepce, identita jedince a předsudky. Dále se zaměřujeme na zaměstnání v sociálních službách. Zde …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with social workers and social service workers, who are different from major society because of their appearance. We focus on tattoos and dreadlocks. The theoretical part consists of 3 chapters. At first, we explain basic concepts of social psychology, which are related to our topic - social perception, identity of individuals and prejudices. Next, we focus on the profession in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Lukešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Košárková, Tereza. Sociální percepce osob se specifickým vzhledem v rámci zaměstnaneckého poměru v sociálních službách. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe