Aneta Řezníčková

Bachelor's thesis

Digitální dovednosti učitelů mateřských škol při aplikaci digitálních technologií

Digital Skills of Kindergarten Teachers in the Application of Digital Technologies
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá digitálními dovednostmi učitelů mateřských škol při aplikaci digitálních technologií. Teoretická část je rozdělená do tří kapitol a každá z nich se věnuje jednomu z pojmů. V první kapitole je popsán aktér ve vzdělávání, mateřská škola a její dělení. Ve druhé kapitole se dozvíme o pojmu digitální gramotnost a digitální dovednost. Digitální technologie se staly součástí našich …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the digital skills of kindergarten teachers in the application of digital technologies. The theoretical part is divided into three chapters and each of them is devoted to one of the concepts. The first chapter describes the actor in education, the kindergarten and its division. In the second chapter we learn about the concept of digital literacy and digital skills. Digital …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2023

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Juraj Obonya, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Řezníčková, Aneta. Digitální dovednosti učitelů mateřských škol při aplikaci digitálních technologií. Zlín, 2023. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe