Mgr. Vendula Kopková

Diplomová práce

Právní postavení občana při vyjádření dříve vysloveného přání

Legal Status of a Citizen in Expression of the Advance directive
Anotace:
Diplomová práce se zabývá právním postavením občana při vyjádření Dříve vysloveného přání. V teoretické části je vymezen pojem Dříve vyslovené přání v kontextu tří odlišných a zároveň na sebe navazujících aspektů. Dále je tato část práce zaměřená na výklad základních pojmů sledované problematiky, doplněných o kazuistiku a příklady dobré praxe. Praktická část je zaměřená na zjištění povědomí občanů …více
Abstract:
The Masters Dissertation focuses on the legal status of citizen by expressing an Advance directive. The term “Advance directive” is defined in the theoretical part in the context of three diverse and at the same time to one another consecutive aspects. Furthermore, is the theoretical part oriented towards interpretation of the basic terms related to the observed issues, complemented by case study and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/p5jq6/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě