Jana Nekolová

Diplomová práce

Reforma účetnictví veřejných financí se zaměřením na malé a střední obce

The Reform of Public Finance Accounting Focusing on Small and Medium-Sized Municipalities
Anotace:
Práce se zabývá problematikou reformy účetnictví veřejných financí, která v České republice probíhá v postupných krocích od roku 2010. Cílem práce je především představení názoru municipalit, jakožto účetních jednotek, kterých se reforma přímo dotýká. Téma je v práci rozpracováno jednak v rovině vyhodnocení účetní reformy z pohledu Ministerstva financí České republiky, které je v roli iniciátora a …více
Abstract:
The diploma thesis is targeting on the topic of public finance accounting reform which is gradually going on in the Czech Republic since 2010. The main purpose of the thesis is to reveal the opinions of municipalities which are the selected entities and which are directly impacted by the reform. The topic is elaborated on the level of evaluation of the reform from the point of view of the Ministry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nekolová, Jana. Reforma účetnictví veřejných financí se zaměřením na malé a střední obce. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe