Bc. Pavlína Holá

Bakalářská práce

Pracovní spokojenost očima dnešních pedagogických pracovníků

Job satisfaction through the eyes of today's teachers
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá pracovní spokojeností v učitelské profesi z pohledu samotných pedagogických pracovníků. V teoretické části se zaměřuji na charakteristiku učitelské profese, profesní dráhu učitele, důvody pro volbu tohoto povolání a na potřeby, které pedagogové deklarují. V závěrečné kapitole teoretické části jsou shrnuty výsledky dosavadních výzkumů, které byly provedeny v oblasti …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with job satisfaction in the teaching profession from the perspective of teacher themselves. In the theoretical part, I focus on the characteristics of the teaching profession, the teacher’s career, the reasons for choosing this profession and the needs tfat teachers declare. The final chaptersummarizes the theoretical results of previous researches, that were conducted in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta