Bc. Václav Šulc

Diplomová práce

Analýza zaměstnaneckých benefitů podporujících fyzické a duševní zdraví a rovnováhu mezi osobním a pracovním životem se zaměřením na ICT odborníky v období COVID-19

Analysis of Employee Benefits Supporting Physical and Mental Health and Work-Life Balance, Focusing on ICT Specialists During The COVID-19
Anotace:
Tématem této diplomové práce jsou zaměstnanecké benefity, které se zaměřují na fyzické a duševní zdraví ICT odborníků a rovněž na posilování rovnováhy mezi jejich osobním a pracovním životem. Práce zohledňuje současnou situaci pandemie COVID-19 a její snahou je zakomponovat doposud zjištěné poznatky ze studií a průzkumů do tvorby a optimalizace nabídky zaměstnaneckých benefitů. Praktická část přináší …více
Abstract:
This diploma thesis deals with employee benefits relating to both the physical and mental health of ICT professionals as well as strengthening the balance between their private and professional lives. The work takes into account the current situation caused by the COVID-19 pandemic and incorporates the findings from studies and surveys to date into the process of creation and optimization of employee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Škorňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.