Bc. Kristýna Pížová

Bakalářská práce

Náhled rodičů na volný čas dětí mladšího školního věku

Preview of parents on lesuire younger school-age children
Anotace:
Tato práce se zabývá trávením volného času dětí mladšího školního věku. Cílem této práce je přiblížit současný pohled na volný čas těchto dětí a také přiblížit tento čas tak, jak ho vnímají samotní rodiče dětí v daném období a jak se podle nich tento čas proměňuje v souvislosti s aktuálními trendy v současné společnosti. Práce je rozdělená na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část je …více
Abstract:
Annotation This bachelor thesis deals with the spending leisure time for children younger than school age. The aim of this work is to describe the current view of the leisure of these children and describe this time how it is perceived by parents of children and how is this time changing in the context of current trends in contemporary society according to parents. This work is divided into the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta