Bc. Hana HRADILOVÁ

Bakalářská práce

Analýza a srovnání vybraných českých účetních standardů se standardy ve skupině Continental

The analysis and comparison of the Czech accounting standards with standards in group Continental
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání vybraných položek v účetníctví v případě účetních jendotek, které jsou součástí nadnárodních koncernů, kde vznikají rozdílnosti mezi mezinárodními účetními standardy a národními účetními legislativami v případě této práce české učetní legislativy ve společnosti Barum Continental spol. s r. o. Teoretická část je zaměřena na obecné srovnání mezinárodních a českých …více
Abstract:
The thesis is specialized in the comparison of chosen elements in accounting in the case of accounting entity, which are the part of multinational concerns. There are differences between international accounting standards and national accounting legislations, in this thesis it is the Czech accounting legislation in company Barum Continental Ltd. The teorethic part is aimed at general comparison of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2008
Zveřejnit od: 12. 12. 2008
Identifikátor: 10450

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jan Kubát

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRADILOVÁ, Hana. Analýza a srovnání vybraných českých účetních standardů se standardy ve skupině Continental. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 12. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 12. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.