Ing. Martin Barták

Bachelor's thesis

Marketingová komunikace v neziskové organizaci

Marketing communication in non-profit organization
Anotácia:
Tato práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci a neziskové organizace. V první teoretické části se rozebírá samotný marketing, dále marketingový mix a komunikační mix. Ve druhé části se zabývá neziskovými subjekty, fundraisingem a lobbingem. Praktická část je o konkrétním nadačním fondu Dobrý anděl, kde se podrobněji sleduje jeho marketingová komunikace a cíle. Výsledkem práce je zjistit, zda má …viac
Abstract:
This thesis focuses on a marketing communication and non-profit organizations. First part is about the marketing itself and then what is marketing mix and communication mix. The second part explains what is non-profit organization, fundraising and lobbying. The practical part is about a specific non-profit organization Dobry andel (Good angel), which is then analysed to see how it uses marketing communication …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedúci: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication