Ing. Jiří Kulich

Bakalářská práce

MMF - Mezinárodní měnový fond

Anotace:
Práce nastiňuje úlohu MMF v mezinárodním měnovém systému v období zhruba 40 let po druhé světové válce, kdy byl mezinárodní měnový systém založen na dominantním postavení Spojených států amerických ve světovém obchodě. Dále se zabývá situací, která nastala po pádu brettonwoodského měnového systému s přiblížením jednotlivých politik MMF, které praktikuje v současnosti.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. František Záhlava, DrSc.
  • Oponent: Ing. Petr Soukup, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management