Bc. Andrea Tomanová

Diplomová práce

Mezinárodní měnový fond - jeho současná pozice a úkoly

IMF - its Present Tasks and Position
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o Mezinárodním měnovém fondu, jakožto jedné z mezinárodních finančních organizací. V úvodu je práce zaměřena na historický vývoj Mezinárodního měnového fondu a jeho orgány. Dále práce obsahuje souvislosti s Českou republikou a v závěru je práce zaměřena na současnou úlohu Mezinárodního měnového fondu.
Abstract:
This thesis discusses the International Monetary Fund, as one of the international financial organizations. At the beginning, the work deals with the historical development of the International Monetary Fund and bodies of the organization. This thesis it also includes context with the Czech Republic and in the end the work is focused on the current role of the International Monetary Fund.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Procházka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok B