Venuše FIRSTLOVÁ

Bachelor's thesis

Etika v sociálních službách pro seniory

Ethics in social services for senior
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku etiky v sociálních službách pro seniory. Jejím hlavním cílem je přiblížit základní pojmy z etiky, zaměřit se na etický kodex sociálních pracovníků, vztah profesní etiky a standardů kvality v sociálních službách.V další části se zaměřuje na etické zásady a pravidla dobré praxe a některá specifika v souvislosti s cílovou skupinou seniorů. V praktické části …more
Abstract:
Bachelor work is focused on ethics in social services for seniors. The main objectives is to introduce the basic concepts of ethics, focus on ethical codex of social workers, the relation of professional ethics and quality standards in social services. In the next section focuses on the ethical principles and rules of good practice and some specifics in relation to the target group of seniors. In the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Nikol Aková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FIRSTLOVÁ, Venuše. Etika v sociálních službách pro seniory. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / SPAk+2