Šárka RYPIENOVÁ

Bachelor's thesis

Využitelnost Comet assay ve screeningu látek s genotoxickými účinky

Use Comet assay in screening of substances with genotoxic effect
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na využití Comet assay pro hodnocení látek s genotoxickými účinky. Chemické látky, které se vyskytují v životním prostředí, mohou interagovat s DNA a poškodit tak genetickou informaci organismů. Proto je nutné mít přehled o takovýchto látkách. Z tohoto důvodu byly vyvinuty detekční systémy pro hodnocení genotoxicity. V práci jsou uvedeny genotoxické látky běžně přítomné …more
Abstract:
This bachelor thesis was focused on use of Comet assay for the assessing of substances with genotoxic effects. Chemical substances that are present in the environment may interact with DNA and cause damage of the genetic information of organisms. Therefore, it is appropriate keep overview of such substances. For this reason, it was developed detection systems for assessment genotoxicity. In thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013
Accessible from:: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2013
  • Supervisor: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RYPIENOVÁ, Šárka. Využitelnost Comet assay ve screeningu látek s genotoxickými účinky. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Experimental Biology