Theses 

Seberegulace žáků staršího školního věku v kontextu zvládání zátěže. – Bc. Kateřina Švecová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Švecová

Diplomová práce

Seberegulace žáků staršího školního věku v kontextu zvládání zátěže.

Self-regulation in the context of coping in young adolescents.

Anotace: Cílem předkládané práce bylo zmapování seberegulace a zvládání zátěže u dětí staršího školního věku a dalších souvislostí, jako jsou genderové rozdíly a školní prospěch. Výzkumu se zúčastnilo celkem 229 žáků osmých a devátých ročníků základních škol. Výsledky potvrdily předpoklad, že se mechanismy selekce, optimalizace a kompenzace (SOC) v tomto vývojovém období začínají vnitřně diferencovat. Ukázalo se, že mechanismy SOC u žáků staršího školního věku dosahují vyšší úrovně v sociální oblasti než v oblasti akademické. Celkově se projevil významný vzájemný vztah aktivních strategií zvládání zátěže a seberegulačních mechanismů v akademické i sociální oblasti a spojitost vyšších skórů v položkách zvolené selekce a optimalizace s lepším školním prospěchem. V diskusi navrhujeme možné zaměření dalšího výzkumu a aplikace výsledků práce.

Abstract: The presented study is focused on mapping the topics of intentional self-regulation and coping in young adolescents and selected contexts as gender differences and academic achievement. We gathered data from 229 elementary school students (grades 8,9). Findings have confirm presumption about that mechanisms of selection, optimization. and compensation (SOC) start to differentiate in this developmental period. Comparing the academic and the social domain of self-regulation it turns out that the social one reaches higher levels. A significant connection between self-regulation and active coping strategies was found. We have also find out higher levels of elective selection and optimization are associated with academic outcomes. Suggestions for following research as so as implications of our findings are discussed.

Klíčová slova: Žáci staršího školního věku, adolescence, seberegulace, zvládání zátěže Young adolescents, self-regulation, coping

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 20:14, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz