Theses 

Domácí příprava na anglický jazyk u dětí s dyslexií (případová studie) – Ludmila ČAPKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Zu-AJu

Ludmila ČAPKOVÁ

Bakalářská práce

Domácí příprava na anglický jazyk u dětí s dyslexií (případová studie)

Home Preparation for English Classes in Dyslexic Children (a case study)

Anotace: V práci, zabývající se specifickými poruchami učení z hlediska výuky anglického jazyka, se snažím vybrat a vypracovat vhodná cvičení, která povedou ke zlepšení výsledků jednoho konkrétního žáka s poruchami učení na hodinách angličtiny ve škole a obecně ke zlepšení jeho znalostí anglického jazyka. Cílem tedy je jednak zlepšit žákovy školní výsledky a také prohloubit jeho znalosti jazyka. První část bakalářské práce se věnuje definicím a terminologii týkající se specifických poruch učení. Druhá část je zaměřena na praktická cvičení, která nejlépe budou vyhovovat žákovým potřebám, a závěrečnému zhodnocení výsledků cvičení.

Abstract: In this thesis concerning the Specific Learning Disabilities in terms of English language teaching I try to choose and work out appropriate exercises which should lead to better results of one particular pupil with Specific Learning Disabilities during English lessons in primary school and which should develop his English knowledge in general. The aim is to improve pupil´s school results and his knowledge of the English language. The first part of the thesis pays attention to definitions and terminology of Specific Learning Disabilities. The second part focuses on the practical use of exercises which would suit the pupil´s needs best and also on the effect of the exercises.

Klíčová slova: specifické poruchy učení, dyslexie, reflexe, cvičení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lucie Betáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=29736 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ČAPKOVÁ, Ludmila. Domácí příprava na anglický jazyk u dětí s dyslexií (případová studie). Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 23:21, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz