Bc. Květoslava Bartůňková

Diplomová práce

Využití agilních metod, SCRUM, v projektovém řízení.

Agile methods, SCRUM, in Project Management
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na popis a využití tradičních, ale především agilních postupů v projektovém řízení, přičemž se jedná pouze o oblast vývoje informačního systému. Největší důraz je kladen na agilní metodiku SCRUM, dle které byla vyvinuta aplikace SCRUM Board. Ta nahrazuje fyzickou tabuli, využívanou v této metodice, za její elektronickou verzi.
Abstract:
This thesis focuses on description and the use of traditional but mainly agile methods in project management while it is only about the devolopment of an information system. The biggest attention is on SCRUM. In this way the aplication SCRUM Board was created. This aplication replaced a physical board which is used in this method in its software version.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavel Jirava, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartůňková, Květoslava. Využití agilních metod, SCRUM, v projektovém řízení.. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě