Bc. Tomáš Rachůnek

Master's thesis

Dynamické zobecněné lineární modely

Dynamic generalized linear models
Abstract:
V diplomové práci jsem zaměřil svou pozornost na zobecněné lineární modely, které umožňují modelovat data s normálním, Poissonovým, binomickým nebo gamma rozdělením. Nejprve popisuji klasický dynamický lineární model, který popisuje, jak se dynamické parametry mění v průběhu času. Dále je klasický dynamický lineární model rozšířen na třídu modelů, u kterých se předpokládá, že rozdělení je exponenciálního …more
Abstract:
This diploma thesis is concentrated on generalized linear model, which enable us to model data following a Normal, Poisson, binomial, or gamma distribution. In the first part I have described the general dynamic linear model, which is a parametric model with dynamic parameters, which describes how the dynamic parametres change over time. In the second part, the general dynamic linear model is extended …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2008
  • Supervisor: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Marie Budíková, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta