Bc. Petr Žemlička

Bachelor's thesis

Community policing v rámci Městského ředitelství policie Brno se zaměřením na Obvodní oddělení Policie České republiky Brno - Žabovřesky

Community policing within the Municipal Police Headquarters Brno, focusing on the District Police Department Brno - Zabovresky
Anotácia:
V bakalářské práci se věnuji tématu Community policing v rámci Městského ředitelství policie Brno se zaměřením na Obvodní oddělení Policie České republiky Brno – Žabovřesky. Práce by se dala rozdělit do dvou základních částí, kdy první část je teoretická a zaměřil jsem se v ní na popis problematiky community policing, aby čtenář o této problematice získal alespoň základní povědomí. Zařadil jsem zde …viac
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to community policing in the context of the Brno City Police Headquarters, focusing on the District Department of the Police of the Czech Republic in Brno - Žabovřesky. The thesis is divided into two basic parts. The first part is theoretical and describes the problems of community policing to give the reader at least basic awareness of these problems. The first part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Bugala, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií