Mgr. Markéta Hrozová, Ph.D.

Doctoral thesis

Analýza vzdělávací oblasti výchova ke zdraví v didaktickém aparátu učebnic primární školy

Analysis of Health education in didactic apparatus of Primary school textbooks
Abstract:
Disertační práce se věnuje problematice vzdělávací oblasti výchovy ke zdraví a uplatnění holistického modelu zdraví v prezentaci učiva v učebnicích prvouky / našeho světa a přírodovědy na primárním stupni škol. Výchova ke zdraví zdraví je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu, která se jako vzdělávací oblast etablovala díky zavedení kurikulárního dokumentu státní úrovně Standardu základního …more
Abstract:
í a předkládáme návrhy na možnosti dalšího výzkumného šetření.
Abstract:
The dissertation thesis addresses the problem of health education and the application of a holistic model of health in the presentation of the curriculum in elementary textbooks in primary schools. Health Education is an important part of the educational process, which has established itself as a training area through the introduction of state-level curriculum document Standard for Basic Education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 10. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
  • Reader: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta