Theses 

Institucionalizované rozhodčí řízení vs. rozhodčí řízení ad hoc – Bc. Petra Otepková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Otepková

Bakalářská práce

Institucionalizované rozhodčí řízení vs. rozhodčí řízení ad hoc

International Commercial Arbitration before Arbitration Institution v. Ad Hoc Arbitration

Anotace: Práce charakterizuje rozhodčí řízení ad hoc a institucionalizované rozhodčí řízení, hodnotí výhody a nevýhody obou variant a z různých hledisek vymezuje rozdíly mezi nimi. Zvláštní pozornost je pak v práci zaměřena na pojetí rozhodčího řízení institucionalizovaného vs. řízení ad hoc v rámci právních úprav České republiky, Slovenska a Rakouska. Na základě rozboru těchto právních úprav je na závěr zhodnocena vhodnost či nevhodnost úpravy rozhodčího řízení institucionalizovaného a řízení ad hoc v českém zákoně o rozhodčím řízení.

Abstract: The thesis characterizes ad hoc arbitration and arbitration before arbitration institution, evaluates advantages and disadvantages of both variants and defines differences between them from various perspectives. Particular attention is focused on the conception of ad hoc arbitration vs. arbitration before arbitration institution within legislations of the Czech Republic, Slovakia and Austria. In the conclusion is then, based on analysis of individual legislations, evaluated appropriateness or inappropriateness of the conception of arbitration before arbitration institution and ad hoc arbitration in the Czech Act on Arbitral Proceedings.

Klíčová slova: Rozhodčí řízení, ad hoc rozhodčí řízení, institucionalizované rozhodčí řízení, rozhodčí soud, arbitrážní centrum, Česká republika, Zákon o rozhodčím řízení, Slovensko, Zákon o rozhodcovskom konaní, Rakousko, Zivilprozessordnung, Arbitration, Ad hoc arbitration, Arbitration before Arbitration Institution, Arbitration Court, Arbitration Centre, the Czech Republic, Slovakia, Austria

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:20, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz