Theses 

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu – Ing. Tomáš Kabeš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Ing. Tomáš Kabeš

Bachelor's thesis

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Customer Relationship Management and Creation of Value and Product’s Added Value

Anotácia: Tato práce se zabývá řízením vztahu se zákazníky a tvorbou hodnoty a přidané hodnoty produktu v prostředí firmy JH GROUP. V teoretické části práce jsou popsány základní termíny a procesy v oblasti řízení vztahu se zákazníky, marketingu a tvorby hodnoty a přidané hodnoty produktu. V praktické části bakalářské práce je popsána činnost firmy JH GROUP, provedena SWOT analýza a popsán vývoj nové výrobkové řady AFRO. Na základě zjištěných informací jsou v závěru doporučeny opatření pro zlepšení řízení vztahu se zákazníky, odstranění slabých stránek a tím zlepšení situace firmy JH GROUP na trhu.

Abstract: This Thesis is dealing with the problem of the Customer Relationship Management and Creation of Value and Product´s Added Value in JH GROUP firm. The theoretical part of this Thesis describes the basic terms and processes in the Customer Relationship Management, Marketing and Creation of Value and Product´s Added Value. The practical part describes the activities of the company JH GROUP, SWOT analysis is made and the development of the new line of products called AFRO is described. The recommendations for better Customer Relationship Management are done on the basis of observed facts. The conclusion includes suggestions how to remove the weaknesses of JH GROUP and how to improve its situation on the market.

Kľúčové slová: Cena, marketingová strategie, marketingový výzkum, marketingový mix, propagace, přidaná hodnota produktu, relační marketing, řízení vztahu se zákazníky, STEEP analýza, SLEPT analýza, SWOT analýza, transakční marketing, vývoj nového produktu, životní cyklus výrobku

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 6. 2019 10:26, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz