Natália Hruščová

Bakalářská práce

Košice INTERFACE - Európske hlavné mesto kultúry 2013

Košice INTERFACE / Evropské hlavní město kultury 2013
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá projektem kandidatury města Košice na titul Evropské hlavní město kultury - projektem Košice INTERFACE 2013. Na základě informací z dokumentů neziskové organizace, která projekt vede, přibližuje tato práce vývoj projektu od získání titulu až po současnost. Cílem práce je zhodnotit tento projekt a jeho vývoj, budoucnost a socioekonomické dopady.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the project of candidature of city Košice for the title European Capital of Culture -- with the project Košice INTERFACE 2013. With the use of information from the documents of a nonprofit organization, which leads this project, this thesis maps the development of the project from obtaining the title until today. The goal of this thesis is evaluation of this project …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá projektom kandidatúry mesta Košice na titul Európske hlavné mesto kultúry - projektom Košice INTERFACE 2013. Na základe informácií z dokumentov neziskovej organizácie, ktorá projekt vedie, približuje táto práca vývoj projektu od získania titulu až po súčasnosť. Cieľom tejto práce je zhodnotiť tento projekt a jeho vývoj , budúcnosť a socioekonomické dopady.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Irena Tyslová
  • Oponent: Barbara Hucková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32398