Bc. Lucie Kubáková

Diplomová práce

Personální marketing a jeho uplatnění v společenské praxi

The Personal Marketing and its application in the Social Practice
Anotace:
Personální marketing je jednou z reakcí společnosti na vývoj na pracovních trzích. Potencionální zaměstnanci si dnes často mohou vybírat z více nabídek zaměstnání a je proto třeba je k práci pro konkrétní organizaci přesvědčit. Externí směr personálního marketingu tak má za úkol připravit lákavou pracovní nabídku, kterou vhodně prezentuje na veřejnosti a získá díky ní kvalitní uchazeče o zaměstnání …více
Abstract:
The personal marketing is one of types of society´s responses to development on the labor market. Potential employees often can choose from various job offers, today, and for this reason it is necessary to convince them to work for a specific organization. The external way of personal marketing has the task of preparing an attractive job offer, which they present appropriately to the public, and they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní