Ondřej Rezler

Bachelor's thesis

Marketingová strategie firmy vstupující na trh mikroúvěrů v ČR

Marketing Strategy of a Company Entering the Microcredit Market
Anotácia:
Rezler, O. Marketingová strategie firmy vstupující na trh mikroúvěrů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie firmy vstupující na trh mikroúvěrů. V literární rešerši je představena problematika mikroúvěru a použitých analýz. Praktická část obsahuje zhodnocení trhu mikroúvěrů v České republice mezi nebankovními společnostmi podle …viac
Abstract:
Rezler, O. Marketing strategy of the company entering the microcredit market. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2018.The bachelor thesis deals with the design of the marketing strategy of the compa-ny entering the microcredit market. In the literary research there is introduced the issue of microcredit and used analyses. The practical part includes evaluation of microcredit market in …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Marek Záboj, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta