Bc. Tereza Bulíčková

Bakalářská práce

Prevence a možná řešení delikvence dětí a mládeže

Prevention and possible solution of children and youth deliquency
Anotace:
Tato práce pojednává o delikvenci a kriminalitě dětí a mládeže a jejímu předcházení v naší společnosti. Předkládá poznatky o možné prevenci a způsobu řešení této problematiky. Shrnuje základní poznatky o preventivně zaměřených výchovných programech, které jsou klíčovým řešením k omezení delikventního chování a jednání dětí a mladistvých. Mladí lidé se čím dál více vzdalují zdravému životnímu stylu …více
Abstract:
The thesis deals with youth and children criminality and delinquency and with their prevention in our society. It presents the knowledge of this issue possible prevention and the way of its solution. It summarizes basic knowledge of preventively focused pedagogical programmes, which is the key solution to the reduction of delinquent behaviour and acting of children and youth. Young people are more …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bulíčková, Tereza. Prevence a možná řešení delikvence dětí a mládeže. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická