Bc. Luboš Pajtina

Bakalářská práce

Mapování genotypů původce syfilis v celosvětovém měřítku

Worldwide genotype mapping of the agent of syphilis
Anotace:
Bakterie Treponema pallidum subsp. pallidum, způsobuje onemocnění syfilis. V práci jsou popsány dva hlavní způsoby molekulární typizace bakterie T. pallidum: CDC metoda a sekvenační metoda. Podle metody CDC byl jako dominantní typ bakterie určen ve většině zkoumaných oblastí typ 14d/f obsahující 14 kopií 60-pb dlouhé repetitivní sekvence v genu arp, restrikční profil d získaný z genů tprE, tprG, tprJ …více
Abstract:
Bacteria Treponema pallidum subspecies pallidum is the causative agent of syphilis. This work describes the two main approaches for molecular typing of T. pallidum: the CDC typing and the sequencing-based typing system. Using the CDC typing, genotype 14d/f was detected as the most abundant type containing 14 repeats of the 60-bp long sequence in the arp gene, restriction profile d acquired from tprE …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2015
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta