Bc. Lukáš Nechvátal

Diplomová práce

Mapování kandidátních lokusů pro typování a fylogenetickou analýzu v genomu Treponema pallidum

Mapping of candidate loci for molecular typing of individual strains and for phylogenetic analysis of Treponema pallidum genome.
Anotace:
Treponema pallidum je gramnegativní bakterie z čeledi Spirochaetaceae, která je obligátním patogenem člověka. Tento druh zahrnuje tři poddruhy (subsp. pallidum, pertenue a endemicum) způsobující různá onemocnění s podobnými symptomy a epidemiologií. Jednotlivé poddruhy není možné vzájemně odlišit morfologicky ani sérologicky a jejich genomy vykazují nezvykle vysokou míru podobnosti. Ze srovnání celogenomových …více
Abstract:
Treponema pallidum is a Gram-negative bacterium of the family Spirochaetaceae which is an obligate human pathogen. This species includes 3 subspecies (subsp. pallidum, pertenue and endemicum) that cause different diseases with similar symptoms and epidemiology. T. pallidum subspecies can not be differentiated by either morphological or serological methods and their genomes revealed high degree of similarity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta