Bc. Luboš Pajtina

Bachelor's thesis

Mapování genotypů původce syfilis v celosvětovém měřítku

Worldwide genotype mapping of the agent of syphilis
Abstract:
Bakterie Treponema pallidum subsp. pallidum, způsobuje onemocnění syfilis. V práci jsou popsány dva hlavní způsoby molekulární typizace bakterie T. pallidum: CDC metoda a sekvenační metoda. Podle metody CDC byl jako dominantní typ bakterie určen ve většině zkoumaných oblastí typ 14d/f obsahující 14 kopií 60-pb dlouhé repetitivní sekvence v genu arp, restrikční profil d získaný z genů tprE, tprG, tprJ …more
Abstract:
Bacteria Treponema pallidum subspecies pallidum is the causative agent of syphilis. This work describes the two main approaches for molecular typing of T. pallidum: the CDC typing and the sequencing-based typing system. Using the CDC typing, genotype 14d/f was detected as the most abundant type containing 14 repeats of the 60-bp long sequence in the arp gene, restriction profile d acquired from tprE …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2015
  • Supervisor: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta