Bc. Ladislav BOBR

Master's thesis

Scenic roads, možnosti rozvoje v Ústeckém kraji

Scenic roads, potential for developement in Ústecký region
Anotácia:
Zaměření práce je na zhodnocení silnic první třídy v severních Čechách za pomocí "Nevada scenic evaluation manual" používaného "Nevada Department of Transportation" v USA. Práce je cílena na Ústecký kraj a jeho silniční síť. Pro studium komunikace bylo použito terénního průzkumu popsaného v "The Nevada scenic evaluation manual". Důležitou metodou bylo rovněž využití GIS a jeho analýzy viditelnosti …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to assess selected first class roads in Northern Bohemia with use of Nevada scenic evaluation manual, which is used by the Nevada Department of Transportation in USA. This work is specifically focused on the Ústí Region and its roads network. For studying the possibilities a field survey is used as described in The Nevada scenic evaluation manual. Important method which was …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOBR, Ladislav. Scenic roads, možnosti rozvoje v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta