Bc. Ladislav BOBR

Master's thesis

Scenic roads, možnosti rozvoje v Ústeckém kraji

Scenic roads, potential for developement in Ústecký region
Abstract:
Zaměření práce je na zhodnocení silnic první třídy v severních Čechách za pomocí "Nevada scenic evaluation manual" používaného "Nevada Department of Transportation" v USA. Práce je cílena na Ústecký kraj a jeho silniční síť. Pro studium komunikace bylo použito terénního průzkumu popsaného v "The Nevada scenic evaluation manual". Důležitou metodou bylo rovněž využití GIS a jeho analýzy viditelnosti …more
Abstract:
The aim of this thesis is to assess selected first class roads in Northern Bohemia with use of Nevada scenic evaluation manual, which is used by the Nevada Department of Transportation in USA. This work is specifically focused on the Ústí Region and its roads network. For studying the possibilities a field survey is used as described in The Nevada scenic evaluation manual. Important method which was …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BOBR, Ladislav. Scenic roads, možnosti rozvoje v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta