Bc. Rostislav HEKERA

Master's thesis

Strategické plánování poskytovatelů sociálních služeb ve městě Frýdku-Místku v kontextu komunitního plánování

Strategic planníng of social service providers in the town Frýdek-Místek in the context of community planning
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na proces komunitního plánování jako na nástroj plánování nestátních neziskových organizaci ve městě Frýdku-Místku. V procesu komunitního plánování mají nestátní neziskové organizace významnou roli jako poskytovatelé sociálních služeb. Celý proces plánování směřuje ke vzniku uceleného, funkčního a dostupného systému sociálních služeb, který bude stavět na kvalitě služeb …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on the process of community planning as a tool for the planning of non-governmental and non-profit organizations in Frýdek-Místek. Non-governmental and non-profit organizations have an important role as providers of social services in the process of community planning, The whole process of planning is aimed to creating a comprehensive, functional and accessible system of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Soňa Lenobelová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HEKERA, Rostislav. Strategické plánování poskytovatelů sociálních služeb ve městě Frýdku-Místku v kontextu komunitního plánování. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií